Persondata Lovgivning

Privatlivsbeskyttelsespolitik
Du vil her kunne læse om, hvordan vi behandler dine data.

Cookies:
Vi bruger cookies for at sikre, at vi kan give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside, samt til statistik i forbindelse med markedsføring. Ved at klikke videre accepterer du brug af cookies. Måtte du ønske det, så skal du selv slette disse cookies på din PC.

Første hjælp
Ved tilmelding til førstehjælp, benytter vi dit navn, adresse, telefon nummer og e-mail til at registrere din afsluttede deltagelse af førstehjælp hos borgerservice, samt til at udfylde dit kursus bevis. Disse informationer tilhører dermed ikke henriks-koreskole.dk længere.

Kørekort
Ved tilmelding til holdstart giver du henriks-køreskole.dk samtykke til behandling af samtlige af de oplysninger, du giver os til brug for gennemførelsen af den undervisning, som du har indgået aftale med os om.

Vi anvender denne type data om dig
Navn, adresse, telefon og e-mail, CPR-nr. og fødeland.
Portrætbillede til ansøgning om kørekort.
Eventuelt bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser.
Eventuel navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden ved kørekort til 17- årige.
Eventuelle oplysninger om overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med kontrollerende prøver. Evt. ANT-kursusbevis.
 
I forbindelse med undervisningen er det nødvendigt, at vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre. Dette gør vi på baggrund af den samtykke erklæring der skal underskrives ved første teori lektion.

Modtagere af dine persondata er:
Politiet og tilsynsførende.
Eventuelle samarbejdende kørelærere.
Manøvrebaner og køreteknisk anlæg (pligt jfr. Bekendtgørelse om kørekort).
Ved ”særlig køreundervisning” forevises Borgerservice og forbliver hos køreskolen.
Teoriundervisning.dk).Eventuel tilmelding af elever til udbydere af online undervisningsprogrammer (eksempelvis
Kommunernes Landsforening (Køreprøvebooking.dk).
Kommunikation med elever via sms og Messenger
Vores elever offentliggøres på Facebook, når kørekortet er i hus, medmindre dette ikke ønskes
Generel kommunikation med Borgerservice, Politi og Politiets Administrationscentre.
Færdselsstyrelsen.

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end vi skal
Henriks-køreskole har pligt til at opbevare din lektionsplan i 2 år af hensyn til bekendtgørelsen om kørekort. De opbevares sikkert i en boks og destrueres herefter.

Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos os bliver opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår, da det anses som regnskabsmateriale i henhold til Bogføringsloven.
Dit ansøgningsskema vil blive slettet umiddelbart efter, at skemaet er blevet videregivet til Politiet. Bedømmelsesskemaet fra praktisk prøve bliver udleveret til dig, og opbevares ikke af køreskolen.
Når samtykkeerklæring for kørekort til 17-årige, førstehjælpsbevis og ANT-kursusbevis er returneret fra Borgerservice, tilbageleveres dokumenterne til dig, og er efterfølgende ikke tilgængelig for køreskolen.
Ansøgning om dispensation videregives til Færdselsstyrelsen og er efterfølgende ikke tilgængelig for køreskolen.

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevare dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelse mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os på kontaktoplysningerne, der står nedenfor.

Du har ret til at klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Henriks-køreskole.dk
v/HenrikRichard Hansen
CVR.nr.: 20851686

er kontaktperson for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 21626440 eller