Manøvrebanen

Dette foregår i nørresundby og varighed er 3 timer.

Slalom
Sæt bilen i første gear og kør forlæns slalom mellem de røde kegler. Senere gennemføres samme øvelse med baglæns kørsel.

Forlæns og baglæns kørsel med bremsning
Kør forlæns frem til keglen, brems op således at keglen netop berøres, men ikke vælter. Skift til bakgear, skift kørestilling og bak præcist så langt at keglen berøres af kofangeren, men ikke vælter.

Kørsel i 8-tal
Hold begge hænder på rattet i urstillingen
"kvart i tre" eller "ti minutter i to" Kør forlæns i første gear i store 8-taller rundt om de to kegler ved at dreje højre/venstre med skift af håndstillingen på ratkransen

Gearskifte til 2. gear
Sæt i gang i første gear, accelerer op til 20-25 km/t og skift til 2. gear. Følg den gule linie med jævn hastighed, sving til højre langs den gule linie, træd koblingen ned, uden hjulblokade.

Baglæns sving
Sæt bilen i bakgear og kør lige tilbage langs den gule linie, sving rundt langs linien. Ret op præcist så hurtigt at du igen følger den gule linie

Vendinger
a. Sæt i gang og foretag en U-vending med mindst mulig vendediameter.

b. Vend ved forlæns og baglæns kørsel mellem de to kantstene (trepunktsvending)

Parkering i bås
a. Parkering i bås, placeret vinkelret på kørebanen, henholdsvis ved forlæns og baglæns kørsel.

b. Baglæns parkering i bås, placeret parallelt med kørebanen.
Højre hjulpar må højest være 30 cm fra vejkanten